Bezoek onze samenkomsten elke zondag om 11:00 uur.

Informatie


ADRES

Schroefstraat 17 8223 EC Lelystad

Mobiel: 0624606274

ZONDAG SAMENKOMST

Zondagochtend van 11:00 - 13:00 uur.

BEZOEK ONS

Wij zijn een volle Evangelische gemeente gevestigd in Lelystad.BIJBELSTUDIE

Elke woensdagavond van 19:30 - 21:30 uur. 

JONGEREN MEETING 

Alle jongeren komen elke dinsdagavond samen om te bidden en praten over interessante onderwerpen. 19:00 - 21:00 uur.

JONGERENAVOND

Onze volgende jongerenavond is op vrijdag 9 september 2016 van 19:00 tot 21:00 uur.

Galerij

Hier een korte impressie van onze liefdevolle kerkgemeenschap.Team

Een team van loyale en kundige bestuursleden, oudsten, diakenen, diaconessen en andere werkers.John & Shirley Koanting

Voorganger & First lady

 

Joyce Smit

Diaconesse

Donovan Gillis

Diaken

Erik Smit

Diaken

Over ons

Hier vind u meer informatie over de gemeente Charisma Ministries te Lelystad.


Inleiding

Charisma Ministries Boonweg/ Suriname – voorheen Gods Bazuin Boonweg- is een dynamische Volle Evangelie Gemeente die reeds 25 jaren in Suriname opereert,en staat onder de pastorale zorg van Apostel en Senior Pastor, Humro R.P. Imanuel en diens echtgenote Marianne Imanuel. Charisma Ministries Nederland/Lelystad is een dochter Gemeente van Charisma Ministries Boonweg. Deze bediening staat onderleiding van pastor John Koanting en diens echtgenote Shirley Koanting en worden bijgestaan door een team van oudsten en diakenen.

Doelstelling

De gemeente heeft de volgende doelstelling: De verspreiding van het Evangelie van Jezus Christus in de ruimste zin des woord. De behartiging van de geestelijke, materiële en sociale belangen van de bevolking in het algemeen en van degenen, die op een of andere wijze nauw betrokken zijn bij de gemeente in het bijzonder.Het bevorderen van de geestelijke groei, volwassenheid en eenheid van allen, die Jezus Christus aanvaarden en in Hem geloven als Heer en Heiland.

Visie

De gemeente tracht dit doel te bereiken door: 1) Uitredding van zondaren door middel van campagnes en andere evangelisatie activiteiten. 2) Geestelijke begeleiding van kinderen, jongeren en ouderen middels kampen, conferenties, seminars, studies, wekelijkse jongeren meetings en erediensten, hetgeen uiteindelijk moet leiden tot dienstbaarheid bij de gelovigen.

Informatie

  • 0624606274
  • Schroefstraat 17 8223 EC Lelystad
  • info@charisma-ministries.nl
  • Facebook

Getuigenissen

Lees hier een aantal bemoedigingenHij had geen diploma, maar ze noemden hem 'Meester'. Hij had geen medicijnen, maar ze noemden hem 'Genezer'. Hij had geen leger, maar noemden hem 'leider.' Niet iedereen wilde Hem volgen, maar ze noemden hem leider. Hij was onschuldig, maar ze noemden hem bevrijder. Zijn naam is Jezus. 

Jasper

Voetballer


Geef wat je zou willen ontvangen. Wil je liefde? Geef liefde. Wil je respect? Toon respect. Wil je een glimlach? Geef er een😬 Geef! Zonder iets terug te verwachten. 

Anna

Rechter


Velen zeggen, "het is niet mijn dag!" God heeft de dag gemaakt en de zon gaat op voor iedereen! Als de deze dag niet van jou is... Welke dag is dan wel van jou? Wees blij dat je nog in leven bent en dat je een nieuwe dag mag ervaren.

JEREMY THOMAS

Advocaat


CONTACT

Vul het onderstaand formulier in en ook voor overige vragen.